home

Subsidie voor restauratie graanpakhuis

Provincie Noord-Holland heeft Museum Kaap SKil een subsidie van €47.554,- verleend voor de restauratie van het graanpakhuis. Het graanpakhuis is een rijksmonument en onderdeel van de expositieruimte van het museum. Op dit moment zijn daar de tentoonstelling Visserstruien II, Varen voor Texel en de Waterkamer te zien.

“Met de subsidie willen we het pakhuis graag waar kan terugbrengen in de oorspronkelijke staat, het gebouw isoleren en verder onderhoud uitvoeren”, zegt museummanager Corina Hordijk.  Samen met de al eerder ontvangen subsidie instandhouding monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een eigen bijdrage kunnen de werkzaamheden in 2017 starten. Naast deze bijdrage voor het graanpakhuis ontving Stichting Texels Museum €25574 voor restauratie Oudheidkamer.

Graag het formulier invullen