home

Texelse Archeologie in Rijksmuseum van Oudheden

10 juni 2016

Een bijzondere archeologische vondst van Texel is vanaf 14 juni 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Het gaat om een luizenkam, opgedoken op de Rede van Texel, onze Texelse archeologische achtertuin. Gemeente Texel en Museum Kaap Skil werken samen in het project ‘Archeologie uit je achtertuin’. De luizenkam uit omstreeks 1740 is te zien in een tien meter lange ladekast, te midden van archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten. De kast wordt in de loop van de tijd aangevuld tot

 

Luizenkam, teken van reinheid

De herkomst uit gemeenten is wat de vondsten in de kast bindt. Tezamen vertegenwoordigen ze de enorme rijkdom en verscheidenheid van het Nederlands nationaal archeologisch erfgoed. Open je een laatje, dan sta je oog in oog met een voorwerp uit onze bodem, dat een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van die stad of dat dorp illustreert.  In de scheepswrakken rond Texel zijn meerdere luizenkammen gevonden. Het behoorde tot de standaard uitrusting van een zeeman. Het kammetje symboliseert reinheid. Dit contrasteert sterk met het ruige, vuile zeemansleven dat we kennen van zeemansverhalen uit de 17e en 18e eeuw. Uit scheepswrakken is vaak aardewerk en munitie bekend, Texel vond het leuk om juist een vondst met een persoonlijke twist te tonen. Overigens is dit niet dezelfde luizenkam die onlangs tentoongesteld werd met de japon en andere vondsten uit het palmhoutwrak; die erfgoederen zijn voor onderzoek in het archeologie depot Huis van Hilde in Castricum. 

Samenwerking
‘Archeologie uit je achtertuin’ kwam tot stand op initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en archeologischbedrijf ADC ArcheoProjecten en in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage vande BankGiro Loterij aan het museum.

 

Archeologie uit je achtertuin, te zien in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28,Leiden, www.rmo.nl enwww.archeologieuitjeachtertuin.nl.

Graag het formulier invullen