home

Voorlopig laatste kans bezichtigen japon in Kaap Skil

De door Texelse duikers opgedoken japon in Kaap Skil is nog tot met maandag 16 mei in het museum in Oudeschild te zien. Daarna gaan het textiel en de overige objecten voor onderzoek en conservering naar het provinciaal archeologiedepot Huis van Hilde. De vondsten zullen dan niet voor publiek toegankelijk zijn.

Onderzoek
De Provincie Noord-Holland is eigenaar van de vondst. Vanuit het provinciaal depot in Castricum worden de objecten in samenwerking met onder andere de Universiteit van Amsterdam en Kaap Skil onderzocht. Er vindt materiaal-technisch onderzoek plaats naar kleurstoffen, conditie en behandeling van de objecten. Het kwetsbare materiaal is bijna vierhonderd jaar in een kist onder water wonderbaarlijk goed gebleven. Nu de omstandigheden volkomen anders zijn moet goed bekeken worden hoe het textiel zo goed mogelijk behouden kan blijven. Dat is ook waarom de vondst in eerste instantie maar een maand te zien kon zijn. 

Daarnaast vindt ook historisch onderzoek plaats, onder andere naar de oorspronkelijke eigenaar van de japon en overige objecten. Kort na de bekendmaking van de vondst werd gesuggereerd dat de lading van het schip zou hebben toebehoord aan de Engelse koningin Henrietta Maria en haar gevolg. De japon zou van gravin Jean Kerr, vertrouwelinge van de Engelse koningin, zijn geweest. Inmiddels is er ook een bron gevonden die expliciet vermeldt dat dit bagageschip in het Goerese Gat zou zijn gezonken. De werkelijke eigenaar van de japon en van de rest van de lading blijft dus nog mede onderwerp van onderzoek.

Publiekstrekker?
De vondst bij het zogenaamde Palmhoutwrak heeft wereldwijd media aandacht gekregen. Duikclub Texel, museum Kaap Skil en overige betrokken partijen zijn heel blij met de enorme belangstelling voor de vondst. Hierdoor heeft een groot publiek kennis gemaakt met de geschiedenis van de Rede van Texel, het historisch erfgoed dat bij Texel in de zee ligt en het vakgebied maritieme archeologie. Sinds 15 april bezochten ruim 16.000 belangstellenden museum Kaap Skil om de japon en bijbehorende objecten te bekijken in de tentoonstelling Garde Robe. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar in dezelfde periode.
Op termijn zal de vondst bij museum Kaap Skil in een permanente expositie tentoongesteld worden, maar dat kan nog wel enkele jaren duren. Wie de japon en de andere objecten nu nog wil zien, heeft tot en met Tweede Pinksterdag de gelegenheid.

 

Graag het formulier invullen