home

Duikclub Texel neemt aanmoedigingsprijs pilot onderwaterarcheologie in ontvangst

23 januari 2016

Positieve impuls samenwerking overheden en amateurarcheologen voor beheer maritiem erfgoed.

Op de jaarlijkse Schervendag van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW), die zaterdag 23 januari in Amersfoort werd gehouden, is de Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Gertjan en Jack Betsema voor de rol van Duikclub Texel in het protocol pilot onderwaterarcheologie bij Texel. 

De prijs werd toegekend omdat het initiatief tot samenwerking naadloos aansluit bij het gedachtengoed van Jef van den Akker. De pilot draagt bij aan beter begrip en samenwerking in het maritieme erfgoedveld en zou een voorbeeld kunnen zijn voor soortgelijke projecten in andere regio's. 
 
Uniek onderwater erfgoed
Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen. Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de toekomst te garanderen zijn de gemeente Texel, het Rijk (het Ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als onderdeel daarvan), Kaap Skil, museum van jutters & zeelui (Stichting Texels Museum), de Duikclub Texel en de provincie Noord-Holland een pilot gestart. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om binnen bestaand beleid en met het oog op toekomstige regelgeving met sportduikers van de Duikclub Texel samen te werken aan het beheer en behoud van onderwatererfgoed.
 
De Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs
De Aanmoedigingsprijs is in 2007 door de Stichting ter Bevordering van de Onderwater en Scheepsarcheologie (kortweg BOS) op initiatief van Jef van den Akker ingesteld. Met de instelling van deze prijs wilde hij duikers motiveren om over hun maritieme onderzoeken te rapporteren. Om zijn ambitie hoog te houden heeft de Stichting BOS in 2010 besloten om zijn naam aan deze prijs te verbinden. 
 
Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Texel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland, Kaap Skil, museum van jutters & zeelui en Duikclub Texel.

Graag het formulier invullen