home

Kunsthistoricus Wouter Kloek spreekt over zeehelden en schilderijen

21 januari 2016

Foto Thijs Wolzak: De panaromafilm bij de maquette van de Rede van Texel in Kaap Skil is gebaseerd op 17e eeuwse zeeschilderijen

Op uitnodiging van de Historische Vereniging spreekt Wouter Kloek donderdag 28 januari over 16e en 17e eeuwse zeehelden en maritieme schilderijen, in Kaap Skil, museum van jutters en zeelui. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

De zee speelde in de zeventiende eeuw een belangrijke rol in het succes van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Handel over zee en visserij waren de bron van rijkdom voor de regenten en het leverde werk en voedsel aan honderdduizenden. De oorlogsvloot waarborgde de veiligheid op zee en beschermde het land tegen vijandelijke invasies.

Succes en verlies van de vloot had een directe invloed op het leven van alle Nederlanders. Admiraals en zee-officieren stonden daardoor in het middelpunt van de belangstelling. Indrukwekkende schilderijen van zeegevechten en portretten houden de herinnering aan deze mannen levend. Maar wat is het verhaal achter deze schilderijen?

Wouter Kloek is kunsthistoricus en specialist op het gebied van 16e en 17e eeuwse schilderijen. Hij was hoofd van de afdeling Schilderijen in het Rijksmuseum in Amsterdam. In de jaren voor zijn pensionering in 2010 was hij belast met de coördinatie van de inhoudelijke plannen voor de herinrichting van het museum. Tegenwoordig is hij onder meer redacteur van Amstelodamum, publicaties over de historie van Amsterdam. Samen met Peter Sigmond schreef hij het boek ‘Hollands glorie, zeeslagen in de gouden eeuw (2014).

Tijdens de viering van 600 jaar stad sprak Kloek over maritieme schilderijen in het Zeemanskerkje in Oudeschild. De Historische Vereniging heeft hem opnieuw uitgenodigd om belangstellenden die toen niet aanwezig konden zijn de kans te geven zijn interessante verhaal alsnog te horen.

Graag het formulier invullen