home

Tentoonstelling in molen De Traanroeier geopend

21 december 2015

De Traanroeier verhuisde in 1902 van de Zaanse Schans naar Oudeschild

Zaterdag 19 december is in Kaap Skil de nieuwe vaste tentoonstelling in molen De Traanroeier onder grote belangstelling geopend.

Sponsors, donateurs, vrijwilligers en overige belangstellenden waren volop aanwezig om als eerste een kijkje te kunnen nemen in de nieuwe expositie in De Traanroeier. De tentoonstelling geeft inzicht in de geschiedenis van de molen aan de hand van oude foto’s, schilderijen en objecten, onder andere van molenaarszoon Jaap Bakker die bijna zijn hele leven aan de voet van De Traanroeier woonde. Bijzonder object is een kopie van de originele windbrief uit 1727 waarmee De Traanroeier recht kreeg de wind te ‘vangen’ toen de molen nog in Zaandam-Oost stond.

In de tentoonstelling komt aan bod hoe de molen in 1902 verhuisde van de Zaans Schans naar Ouderschild. Ook is aandacht voor de periode waarin op Texel gepionierd werd door de molen om te bouwen tot elektriciteitsopwekker. Dynamo en elektriciteitskasten zijn nog steeds aanwezig.

Vrijwillige molenaars
Bij de opening werden de vrijwillige molenaars Klaas Veenbaas, Dirk Haker, Ron Latjes, Willem Stolk en Arie de Ligt in het zonnetje gezet. “Zij zorgen voor onderhoud en zijn iedere woensdag aanwezig om meel te malen en bezoekers van het museum de werking en de geschiedenis van de molen te demonstreren. De molenaars houden de molen letterlijk en figuurlijk draaiende en zijn hun gewicht in goud waard,” aldus Corina Hordijk van Kaap Skil.

Stichting tot behoud Traanroeier
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met gelden van STIFT en vormt de kers op de taart van een groot restauratieproject dat in 2013 van start is gegaan. Stichting tot behoud van molen De Trraanroeier is verantwoordelijk voor groot onderhoud van de molen, Kaap Skil/Stichting Texels Museum voor de binnenkant, vrijwilligers en tentoonstelling. De tentoonstelling en de molen zijn toegankelijk voor bezoekers van Kaap Skil.

Graag het formulier invullen