home

Pilot protocol onderwaterarcheologie getekend

20 november 2015

(vlnr) Eric Hercules (wethouder gemeente Texel), Ralph de Vries (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland), Pauline Folkerts (directeur Stichting Texels Museum), Mark Stafleu (hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)) en Hans Dijker (voorzitter Duikclub Texel)

In Kaap Skil is het Pilot Protocol Onderwaterarcheologie getekend. Een pilot om te komen tot een nieuwe manier van samenwerking tussen overheden en sportduikers.

De betrokken partijen; Gemeente Texel, Provincie Noord-Holland, Ministerie van OC en W, Kaap Skil en Duikclub Texel hebben vandaag hun samenwerking bekrachtigd om de scheepswrakken op de Rede van Texel veilig te stellen en zo goed mogelijk te bewaren. Dit is gedaan met de ondertekening van het Pilot Protocol Onderwaterarcheologie.

De Rede van Texel was tot 1800 de ankerplaats voor koopvaarders, vissersschepen, walvisvaarders, admiraliteit en VOC-schepen. Een beschutte plek waar in de loop van de eeuwen toch honderden schepen zijn vergaan. Veel van de wrakken liggen beschermd op de bodem onder een laag zand. Maar door stroming op de zeebodem spoelt het zand weg en komen de wrakken in het water te liggen. De bescherming is verdwenen en het wrak valt ten prooi aan paalworm, stroming en vissersnetten. De tijdcapsule die het scheepswrak onder het zand is geweest wordt uit elkaar geslagen en verdwijnt voorgoed.

Al jaren maken de duikers van Duikclub Texel zich zorgen om het erfgoed op de zeebodem. En al net zoveel jaren slaan ze op de trom om duidelijk te maken dat dit erfgoed, dat niet alleen Texel betreft maar heel Nederland en ver daarbuiten, dreigt te verdwijnen als er niets wordt gedaan.

Het pilot protocol onderwaterarcheologie regelt nu dat in deze samenwerking de duikclub scherp in de gaten houdt hoe het met de wrakken is gesteld. Als acuut gevaar dreigt kan er met toestemming ingegrepen worden voor het erfgoed werkelijk uit het zicht verdwijnt en in de vergetelheid raakt.

De pilot start officieel op 1 januari en geldt voor een jaar. Lees hier het document Protocol Onderwaterarcheologie Texel.

Graag het formulier invullen