home

De Jonge Lieve na zes maanden weer behouden thuis

Olieverfschilderij ‘De driemaster "De Jonge Lieve" op de rede van Texel’ uit 1774 is na zes maanden restauratie weer terug in thuishaven Kaap Skil, museum van jutters & zeelui.

Bij Kaap Skil hing het afgelopen halfjaar een canvas fotoreplica van olieverfschilderij De Jonge Lieve. Het origineel bevond zich in het restauratieatelier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Rijswijk, om door Barbara Schoonhoven te worden gerestaureerd. Beschadigingen zijn gevuld en geretoucheerd. De oude vernislaag was vergeeld en is verwijderd en vernieuwd. Hiermee zijn de oorspronkelijke kleuren weer prachtig zichtbaar en is de dieptewerking hersteld. Ook is het schilderij licht uitgespied en de zwarte houten lijst weer als nieuw gemaakt.

Kikkertje lief

Het werk is historisch interessant en het behouden zeker waard. Mede omdat dit het enige schilderij is waarvan met 100% zekerheid gezegd kan worden dat het op de rede van Texel gesitueerd is, dankzij de op het schilderij geschreven tekst: "De Jonge Lieve op de rhee van Texel uitgerust voor Batavia Anno 1774". Daarnaast is een leuke en geschiedkundig interessante wetenswaardigheid dat Harmanus Kikkert op 20 juni 1771 als kwartiermeester op De Jonge Lieve de Texelse rede bereikte. Kikkert was getrouwd met Aagje Luijtsen. Zij schreef hem over het leven van alle dag als hij op zee was; de bekende brieven die een aantal jaar geleden als uitzonderlijke schat opdoken in een Engels archief.

VOC

Volgens bronnen voer de driemaster Jonge Lieve als onderdeel van de VOC tussen 1761 en 1781 zeven maal naar de oost. Het schip heeft vanaf zijn tewaterlating tot aan de sloop gevaren zonder grote calamiteiten.

Johan Wichers

Het schilderij van de Jonge Lieve is in 1774 door een onbekende schilder gemaakt, in opdracht van Johan Wichers. Hij werd in dat jaar aangesteld als raad van Indië en reisde met de Jonge Lieve naar Kaapstad, op doorreis naar Batavia. In 1946 werd het werk aan de ‘staat der Nederlanden’ geschonken uit de collectie Albert Wichers Hoeth uit Hilversum, een nazaat van Johan Wichers. De Rijksdienst voor de Beeldende Kunst (nu RCE) gaf het schilderij in bruikleen aan de gemeente Texel. Die leende het op haar beurt uit aan Kaap Skil (toen nog het Maritiem & Jutters Museum). Het schilderij hangt als nieuw in de maquettezaal waar het te bezichtigen is voor bezoekers van het museum.

 

Graag het formulier invullen