home

Metselwerk molen De Traanroeier wordt aangepakt

De gemetselde onderbouw van molen De Traanroeier wordt deze weken grondig onderhanden genomen door Gevelspecialist Schlepers. Zowel aan de binnen- als de buitenkant wordt het voegwerk hersteld. De werkzaamheden vormen onderdeel van het grote project ‘Een verzekerde toekomst voor molen De Traanroeier’ waaraan verschillende fondsen bijdragen.

De onderbouw van molen De Traanroeier was hard aan een grote opknapbeurt toe. De voegen waren deels uitgespoeld, de muren lieten vocht door en beschimmelden aan de binnenkant en het verfwerk op de binnenmuren bladderde af. Voor het behoud en het aangezicht van het gebouw en als voorbereiding voor een expositie in de molen was het noodzakelijk deze problemen op te lossen.

Het totale werk aan de onderbouw beslaat zes weken. Inmiddels is aan de buitenkant  de oude voegspecie verwijderd en wordt nieuwe mortel aangebracht. Aan de binnenkant is de oude verflaag verwijderd.

Omdat De Traanroeier een Rijksmonument is, heeft Stichting De Traanroeier van te voren advies gevraagd aan de Monumentencommissie van de Gemeente Texel. Deze commissie beoordeelt of geplande werkzaamheden in lijn zijn met de monumentale status van het gebouw.

De werkzaamheden vormen een belangrijk onderdeel van het project ‘Een verzekerde toekomst voor molen De Traanroeier’. Dit project kan gerealiseerd worden dankzij bijdragen van het Nationaal Restauratiefonds, Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT), met gelden die afkomstig zijn van de toeristenbelasting, Stichting De Jonge Arnoldus, het Texelfonds, Provincie Noord-Holland, Ondernemersvereniging Oudeschild, TESO, het Dinamo Fonds en de donateurs van De Traanroeier.

 

Graag het formulier invullen