home

‘Licht aan boord’ komende twee jaar te zien in Kaap Skil

Cardanische olielamp uit de tentoonstelling, foto T. Penders, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Zondag is in Kaap Skil, museum van jutters & zeelui de tentoonstelling Licht aan boord geopend. Conservator van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Wilma Gijsbers gaf een toelichting op deze presentatie van verlichtingsmiddelen van schepen.  

Vanaf de jaren zeventig wordt in de zee rond Texel gedoken naar wrakken van vergane schepen. Door Texelse duikers, en tot 2005 ook door het professioneel archeologisch duikteam, van wat nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heet. De vondsten van de zeebodem zijn niet alleen maar spannende schatten, maar vormen ook een geweldige bron van kennis over het leven en werken aan boord van schepen uit vervlogen tijden.  

 

Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie

In het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie in Lelystad bevinden zich ongeveer 33.000 voorwerpen, afkomstig uit 435 scheepswrakken uit de Waddenzee en uit de IJsselmeerpolders. Uit deze voorwerpen stelden Wilma Gijsbers, Laura Koehler en Jaap Morel de tentoonstelling ‘Licht aan boord’ samen, die al eerder in het depot in Lelystad te zien is geweest.

Archeologie onder water

In het nieuwe museumgebouw van Kaap Skil is de gehele bovenverdieping ingericht om de ‘Archeologie onder water’ te kunnen presenteren, met objecten uit de eigen museumcollectie, aangevuld met bruiklenen van de Texelse duikers. Ook is een vitrine voor een wisseltentoonstelling van de RCE. De afgelopen twee jaar was dat Aanloop Molengat, de komende twee jaar is dat Licht aan boord.

 Licht aan boord

De tentoonstelling spitst zich toe op de verlichting aan boord; van het toelaten van daglicht door raampjes tot de verlichting van de binnenruimten, en van gekleurde navigatielichten tot aansteekmiddelen. De verlichtingselementen geven niet alleen informatie over het leven aan boord, maar ook over de sociale status van de gebruikers, de technische ontwikkelingen van de verlichting en de perioden waarin bepaalde typen verlichting in gebruik kwamen. Bij de opening afgelopen zondag was historica Wilma Gijsbers aanwezig om een toelichting te geven op de tentoonstelling. Bij de tentoonstelling is ook een catalogus, verkrijgbaar in de Museumwinkel van Kaap Skil. 

Graag het formulier invullen