home

baardmankruik maakt de oversteek

12 mei 2014

de geschonken baardmankruik voor de collectie van Kaap Skil

Schenking van een baardmankruik voor de collectie van Kaap Skil

Vrijdag 9 mei heeft mevrouw de Geus uit Den Helder een prachtige baardmankruik geschonken aan het museum. Deze baardmankruik is door de vader van de schenkster gevonden op het wad. Haar vader, dhr. Vlieger, was opzichter op de Waddenzee en zodoende daar dagelijks te vinden. De baardmankruik is waarschijnlijk vrij gespoeld uit een van de vele scheepswrakken die op de zeebodem te vinden zijn. 

De baardmankruik werd tussen 1500 en 1800 gebruikt als verpakkingsmiddel. Dit kon voor wijn zijn, maar ook water, olie of andere vloeistoffen. De kruiken werden gemaakt rond Keulen. Bijzonder aan de kruiken is de afbeelding van de man met de baard op de kruik. Wie het voorstelt is niet bekend. Deze kruik heeft een hele gave baardmanafbeelding. Dit duidt op een oud exemplaar.

Graag het formulier invullen