home

Molen De Traanroeier krijgt geld voor opknapbeurt

29 november 2013

De molenaars Klaas Veenbaas, Dirk Haker en Willem Stolk vieren de subsidietoekenning met taart.

Molen De Traanroeier, de graanmolen uit Oudeschild, is toe aan een grote opknapbeurt. De molenaars en het bestuur van Stichting De Traanroeier zijn dan ook heel blij dat het rijk een subsidie van €30.000,- heeft toegezegd. In totaal is er voor het drievoudige bedrag aan werkzaamheden begroot.

De subsidie is afkomstig uit de zogenaamde brim-regeling. Brim staat voor besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten. Op basis van een zesjarig onderhoudsplan is aan De Traanroeier het voor molens maximale bedrag van €30.000,- toegekend.

In de afgelopen weken is er tijdens twee stormen schade ontstaan aan de kap en wieken van de molen, maar ook de delen eronder moeten aangepakt worden. Het houtwerk is op verschillende plaatsen aan vervanging toe en het voegwerk van het onderstel moet worden vernieuwd. De molenaars werken momenteel aan een plan van aanpak, waarin ze de volgorde van de klussen gaan aangeven.

Graag het formulier invullen