home

Reparaties aan de Traanroeier

09 november 2013

Bij Kaap Skil worden nu reparaties aan de molen de Traanroeier uitgevoerd. De afgelopen storm heeft op diverse plekken riet schade veroorzaakt. Met windkracht 6 zijn de mannen bezig met de herstelwerkzaamheden.

De Traanroeier staat op het terrein van Kaap Skil, maar is eigendom van een aparte stichting. Deze stichting gaat de komende tijd verder op zoek naar fondsen. De toegezegde rijkssubsidie is hiervoor een mooi startpunt. Doel is dit prachtige historische bouwwerk ook in de toekomst voor het dorp Oudeschild te behouden.

Dankzij ruim honderd donateurs, sponsoren en een provinciale subsidie kan elk jaar het kleine onderhoud en de (hoge) verzekeringskosten worden betaald. Voor groot onderhoud is binnen de begroting geen ruimte. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. Bij een jaarbijdrage vanaf €15,- krijgen zij een jaarkaart voor Kaap Skil. Donaties kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer 33.25.05.359 t.n.v. Stichting De Traanroeier, Texel of contant betaald bij de receptie van Kaap Skil.

Graag het formulier invullen