Schließen

Datenschutzerklärung (Niederländisch)

Algemeen

Als u via de website van Museum Kaap Skil entreekaartjes koopt, worden de gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Kaap Skil vindt het belangrijk om persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Kaap Skil houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de website van Kaap Skil zijn geregistreerd kunnen door Kaap Skil alleen worden gebruikt als u dat hebt aangegeven. De gegevens kunnen dan worden ingezet voor:

• De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen winkelitem informatie te leveren.

• Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Kaap Skil, bijvoorbeeld via een digitale nieuwsbrief.

• Om u te vragen om financiële steun.

• Om u te vragen mee te doen aan social network campagnes.

Gegevensverstrekking aan derden

De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden.

Cookies

Bij gebruik van de website van Kaap Skil kan informatie over het gebruik worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring van Kaap Skil.

Aansprakelijkheid

Kaap Skil is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Kaap Skil.

Inzage, correctie gegevens en recht van verzet

U kunt zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die door Kaap Skil zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of mailings van Kaap Skil via e-mail, telefoon of post.

Wijziging van deze privacyverklaring

Kaap Skil behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2018.

Mehr entdecken

Melden Sie sich zu unserem (Niederländischen) Newsletter an
Wofür verwenden wir Ihre Daten?
Folgen Sie uns

#kaapskil in den sozialen Medien

Vissersstraatje in het openluchtmuseum van Kaap Skil
Schepen van maritieme maquette bij Museum Kaap Skil
Deur van molen in openluchtmuseum van Museum Kaap Skil
Touwslagers in openluchtmuseum van Museum Kaap Skil
Vissershuisje in Museum Kaap Skil
Hoofdgebouw Museum Kaap Skil