Sluiten

Steun extra aandacht bedreigd maritiem erfgoed

Gepubliceerd op 10 mei 2017

Scheepswrak onder waterGemeente Texel, Museum Kaap Skil en Duikclub Texel zijn zeer verheugd met de oproep van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Fryslân en Groningen aan het Rijk om zich in te zetten voor een beter beheer van het maritieme erfgoed in Nederland. Een groot deel van deze historische scheepswrakken ligt op de bodem voor de Texelse kust.

Jurk

Dat de inhoud van deze wrakken van ongekende waarde kan zijn, bleek onder andere uit de vondst van een jurk uit een zeventiende -eeuws scheepswrak in de Waddenzee. Texelse duikers vonden deze zeldzame japon in een kort tevoren vrijgespoeld wrak, het zogenoemde Palmhoutwrak. De japon die vorig jaar tentoongesteld werd in Kaap Skil werd door haar uniciteit wereldnieuws.

Texel

Eric Hercules, wethouder gemeente Texel: “Texel heeft van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de VOC geschiedenis.  Wij zijn trots op dit cultureel erfgoed en op de Texelse duikers die al decennia aandacht vragen voor de kwetsbaarheid daarvan. Sinds 2015 werken beherende instanties, professionele archeologen en sportduikers samen om vindplaatsen rondom Texel te kunnen behouden en onderzoeken. Texel geeft hierin het voorbeeld en het is goed om te merken dat de signalen vanuit Texel zijn omarmd door de alle kust provincies en nu naar Den Haag worden gebracht.”

Belangrijkste ankerplaats

Corina Hordijk, museummanager Kaap Skil: “In de Gouden Eeuw was de Reede van Texel de belangrijkste ankerplaats van de wereld. De gezonken schepen vormen daarvan het tastbaar bewijs en bieden ons een schat aan informatie over het leven van toen. De Texelse duikers hebben in de loop der jaren heel wat wrakken zien vrijspoelen en daarmee ook voorgoed zien vergaan. Het is belangrijk dat onze geschiedenis doorverteld kan worden aan volgende generaties. Bijvoorbeeld met een expositie van deze kostbaarheden in Museum Kaap Skil.”

Lees het persbericht van de kustgemeenten hier

Ontdek meer

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Volg ons

#kaapskil op social media

Vissersstraatje in het openluchtmuseum van Kaap Skil
Schepen van maritieme maquette bij Museum Kaap Skil
Deur van molen in openluchtmuseum van Museum Kaap Skil
Touwslagers in openluchtmuseum van Museum Kaap Skil
Vissershuisje in Museum Kaap Skil
Hoofdgebouw Museum Kaap Skil